Choose a searcher

§6 REKLAMACJE, ZWROTY, WYMIANY

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać poprzez adres mailowy Sprzedawcy podany w zakładce „Kontakt”.
 2. Reklamacji należy dokonać na podany adres , który znajduje się w formularzu reklamacji. Wraz ze zwracanym towarem należy dołączyć wypełniony formularz reklamacji  oraz dowód zakupu (faktura lub paragon). 
 3. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 27 VI 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) Reklamacji nie podlegają: 1. naturalne zużywanie się odzieży (np. pilling, mechacenie się i kulkowanie dzianiny, które jest naturalnym procesem użytkowania) 2. uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia,otarcia) 3.uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania rozmiaru odzieży przez niewłaściwego użytkowania i konserwacji (prania). 4.odbarwienia wynikłe ze złego użytkowania lub z używania niewłaściwych środków do prania i konserwacji.
  Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Prawo do zwrotu Towaru przysługuje z dowolnego powodu w ciągu 14 dni od otrzymania Towaru. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia Zwrotu, jeśli Zwrot został dokonany po wyznaczonym terminie lub w przypadku, gdy Towar posiada wady nabyte podczas użytkowania. 
 5. W celu wymiany produktu (np. na inny rozmiar) proszę o uzupełnienie formularza wymianyW dalszej kolejności należy postępować zgodnie z pkt 2 niniejszego paragrafu. Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do zwrotu. W przypadku ujawnienia wad nabytych podczas użytkowania, zwrot zostanie odrzucony, a środki nie zostaną zwrócone. Klient może na koszt własny odebrać odesłany do Sklepu towar.
 6. W przypadku zaakceptowania zwrotu przez Sprzedającego, zwrot środków zostanie zrealizowany na konto bankowe podane w formularzu zwrotu w ciągu 14 dni od wydania decyzji o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji lub zwrotu.
 7. Jeśli podczas złożenia formularza wymiany niepasującej rzeczy cena tego Produktu ulegnie zmianie tj. podwyższeniu lub obniżeniu na zasadzie promocji to obowiązuje pierwotna cena za jaką zakupiono towar(y).
 8. Kupujący ponosi koszt zwrotu. Nie akceptujemy towarów zwracanych przesyłką za pobraniem.

 

§7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od zwartej Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych.
 2. Konsument ma 14 dni kalendarzowych na odesłanie zwracanych towarów wraz z dołączonym formularzem „Odstąpienie od Umowy” oraz dowodem zakupu na adres Sprzedawcy. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia Zwrotu, jeśli Zwrot został dokonany po wyznaczonym terminie lub w przypadku, gdy Towar posiada wady nabyte podczas użytkowania.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi koszty ceny produktu wraz z kosztem dostawy. Koszt odesłania zwracanego towaru leży po stronie Konsumenta.
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na konto bankowe podane przez Klienta w formularzu „Odstąpienie od Umowy”.
 6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy o świadczenie usług indywidualnych, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną akceptacją konsumenta.

Rejestracja

Masz już u nas konto?
Log in instead Lub Zresetuj